اوتيسم

به بهانه ی آوریل، ماه آگاهی بخشی درباره اوتیسم

۱۸ فروردین ۱۴۰۳ مهشید گودرزیان- زیستن در جهانی که درکی از “تفاوت” ندارد و به رسمیتش نمی شناسد بسیار سخت می نماید. در جهانی که همه ی قواعدش طوری چیده شده تا فقط آدمهایی با ویژگی های از قبل معلوم و مشخص، کارت سبز تردد داشته باشند، زیستن برای آنان که خارج از این قواعد […]

به بهانه ی آوریل، ماه آگاهی بخشی درباره اوتیسم ادامه مطلب »