تکمیل زیرساخت های برق شهرک صنعتی اترک

تخصیص تعهدات مورد نیاز اجرای این طرح می‌تواند به تسریع در توسعه صنعتی استان کمک شایانی کند.

تکمیل زیرساخت های برق شهرک صنعتی اترک ادامه مطلب »