کارگر خانگی

کارگرانی که در آمار نمی آیند

برای کارگران خانگی شاغلان نامرئی کارگرانی که در آمار نمی آیند پریشهر / گروه اجتماعی: روز جهانی کارگر علاوه بر اینکه روزی برای یادآوری ضرورت حق دسترسی مردم به کار شایسته با دستمزد منصفانه است، روز جشن کارگران هم هست. در پی اقدامات موثری که از سوی مجامع کارگری طی سالیان متمادی انجام شده، امروز […]

کارگرانی که در آمار نمی آیند ادامه مطلب »