IMG 20240607 152706 670 315x315 - واحدهای صنعتی، پیش قراول یا پیش مرگ

واحدهای صنعتی، پیش قراول یا پیش مرگ

ز استفاده از دیزل ژنراتور هم که به عنوان روشی جایگزین برای تامین برق صنایع مطرح می شود، به دلیل سختی تامین گازوئیل سهمیه ای و نیز نرخ بالای گازوئیل آزاد، دردسرهای بسیاری برای صاحبان واحدهای صنعتی به همراه دارد به طوریکه افزایش دست کم سه تا چهار برابری هزینه ها فقط یک قلم از […]

واحدهای صنعتی، پیش قراول یا پیش مرگ ادامه مطلب »