روز ملي گندم در گلستان

در همایش روز ملی گندم و نان تاکید شد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی در حوزه گندم و آراد گلستان

روز ملی گندم و نان بهانه ای شد تا همایشی با حضور فعالان این بخش  در گرگان برگزار تا بر مقابله جدی با مفاسد اقتصادی در حوزه  گندم و نان گلستان تاکید شود. به گزارش پایگاه خبری پریشهر، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در همایش روز ملی گندم و نان  گفت: یک […]

در همایش روز ملی گندم و نان تاکید شد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی در حوزه گندم و آراد گلستان ادامه مطلب »