20 315x315 - روشنایی معابر یکی از خیابانهای اصلی فاضل آباد/ قبل از بروز حادثه به فکر باشید   

روشنایی معابر یکی از خیابانهای اصلی فاضل آباد/ قبل از بروز حادثه به فکر باشید   

*شهروند خبرنگار- تصاویری از تیرهای برق روشنایی معابر یکی از خیابانهای اصلی فاضل آباد  را مشاهده می کنید که در منطقه ای شلوغ و پر تردد قرار داشته اما عدم رعایت ایمنی، موجبات نگرانی مردم را به همراه داشته است. به نظر شما با این وضعیت، اداره ای به نام برق در شهر فاضل آباد […]

روشنایی معابر یکی از خیابانهای اصلی فاضل آباد/ قبل از بروز حادثه به فکر باشید    ادامه مطلب »