جاده آق قلا به اینچه برون

جاده آق قلا به اینچه برون شأن ترانزیتی ندارد

رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان گفت: کیفیت نامناسب جاده ترانزیتی گنبد و آق قلا به اینچه برون از جمله مشکلات اساسی در زمینه مبادلات تجاری با ترکمنستان است. رمضان بهرامی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: این دو مسیر جاده های کشاورزی هستند و شأن ترانزیتی ندارند. وی با بیان اینکه […]

جاده آق قلا به اینچه برون شأن ترانزیتی ندارد ادامه مطلب »