یره سوخت به میزان کافی در استان وجود دارد

موجودی بنزین جایگاه‌های سوخت گلستان تکمیل است

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ فائزه نوچمنی خبرنگار پریشهر- مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان گفت: ذخیره بنزین به میزان کافی در استان وجود دارد و مردم بدون توجه به شایعات، نگران تامین سوخت نباشند. سیدمحمد حسینی  در گفت و گو با پریشهر  اظهار کرد: پس از حمله شب گذشته سپاه به مواضعی در سرزمین اشغالی، […]

موجودی بنزین جایگاه‌های سوخت گلستان تکمیل است ادامه مطلب »