عضویت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اتحادیه دانشگاه‌های بریکس

عضویت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اتحادیه دانشگاه‌های بریکس

مدیر امور بین الملل دانشگاه منابع طبیعی گرگان از عضویت این دانشگاه  در اتحادیه دانشگاه‌های بریکس خبر داد. دکتر واعظ کوسوی اظهار داشت:این مهم با پیگیری‌های انجام شده دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان محقق شد. وی افزود: اتحادیه دانشگاه‌های بریکس شامل دانشگاه‌هایی از ۹ کشور عضو گروه بریکس از […]

عضویت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اتحادیه دانشگاه‌های بریکس ادامه مطلب »