افزایش بدون مجوز نرخ کرایه آژانس تلفنی در بندرگز

افزایش بدون مجوز نرخ کرایه آژانس تلفنی در بندرگز

۲ اسفند ۱۴۰۳ آژانس های تلفنی در بندرگز بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، نرخ کرایه تردد خارج شهر را افزایش دادند. برخی از اخبار حاکی است نرخ تردد برون شهری تاکسی تلفنی افزایش که این مساله نارضایتی هایی را به همراه داشته است. بنا بر این گزارش ها، نرخ کرایه تاکسی تلفنی در […]

افزایش بدون مجوز نرخ کرایه آژانس تلفنی در بندرگز ادامه مطلب »