برداشت 900 تن ميگو از مزارع پرورش ميگو گلستان

برداشت ۹۰۰ تن میگو از مزارع پرورش میگو گلستان

پرورش میگو در ۱۰۳ مزرعه گمیشان با پوشش هزار و ۱۵۴ هکتار انجام شد

برداشت ۹۰۰ تن میگو از مزارع پرورش میگو گلستان ادامه مطلب »