ضرورت همكاري دستگاههاي شهرستان علي آبادكتول براي برگزاري انتخابات

ضرورت همکاری همه دستگاهها برای برگزاری انتخابات

 پایگاه خبری پریشهر- فرماندارو رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان علی آبادکتول گفت: شهرداری‌ها همانند ادوار گذشته در پشتیبانی امر انتخابات ستاد انتخابات را همراهی کنند. ابراهیم احمدی بیان داشت : طبق قانون همه دستگاه ها در امر برگزاری انتخابات باید نقش آفرین بوده و مشارکت داشته باشند وی افزود: برگزاری انتخاباتی پر شور و با […]

ضرورت همکاری همه دستگاهها برای برگزاری انتخابات ادامه مطلب »